Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

23 listopada br. w Zakładzie Karnym w Chełmie miała miejsce uroczysta odprawa służbowa z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

W dniu 16.11.2021 roku w Zakładzie Karnym w Chełmie odbyło się spotkanie patriotyczne dla skazanych ze znanym chełmskim historykiem Zbigniewem Lubaszewskim.

Służbę Więzienną w trakcie uroczystości reprezentował ppłk Andrzej Weremko – Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie wraz z pocztem sztandarowym.

Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Andrzej Weremko podpisał kolejną umowę dotycząca odpłatnego zatrudnienia skazanych z Zakładu Karnego w Chełmie na rzecz firmy ELMAG- TEAM Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Chełmie reprezentowanym przez Wiceprezesa Pana Damiana Kaliszuka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej