W Zakładzie Karnym w Chełmie odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora jednostki.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z osobami bliskimi.

W dniu 14 lutego 2022 roku w dzień Świętego Walentego ppłk Andrzej Weremko Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie wraz z funkcjonariuszkami przekazał do Biblioteki Publicznej w gminie Ruda – Huta podusie przytulanki w kształcie między innymi kolorowych serduszek.

X Ogólnopolski Konkurs na stworzenie czegoś nowego ze starego pod hasłem „Nowe życie starych przedmiotów”

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Zakończenie realizacji projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej