Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Andrzej Weremko podpisał kolejną umowę dotycząca odpłatnego zatrudnienia skazanych z Zakładu Karnego w Chełmie na rzecz firmy "Transpol Borsuk Spółka Jawna" reprezentowana przez Martę i Jacka Borsuk.

8 kwietnia br. zostało zawarte porozumienie oraz umowa odnośnie zatrudnienia osadzonych pomiędzy chełmską jednostką penitencjarną a Nadleśnictwem w Chełmie.

Szkolenie dla funkcjonariuszy i pracowników jednostki penitencjarnej przeprowadzone przez Panią Annę Szalast Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz Pana Andrzeja Wróbla pracownika socjalnego.

W ramach realizowanego projektu pilotażowego Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczącym promowania postaw obywatelskich, patriotycznych, niepodległościowych oraz kształtujących społeczny wizerunek służby Więziennej wśród funkcjonariuszy, osadzonych oraz młodzieży w dniu 30.03.2022 roku w Zakładzie Karnym w Chełmie odbyło się spotkanie patriotyczne dla osadzonych ze znanym lokalnym historykiem z  Panem dr. Andrzejem Rybakiem, autorem książki „Stalag 319”.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Chełmie w czasie wolnym od służby dokonali zatrzymania na gorącym uczynku przestępcy, który dokonał kradzieży rozbójniczej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej