W ramach prowadzonych zajęć ko skazany namalował obraz ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przed zbliżającą się beatyfikacją.

Funkcjonariusz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu Zakładu Karnego w Łupkowie po raz kolejny uczestniczył w akcji Narodowego Czytania.

Studenckie Penitencjarne Koło Naukowe Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, działająca przy Instytucie Pedagogiki, pod opiekę naukową dr Moniki Badowskiej – Hodyr, kolejny raz gościła w Zakładzie Karnym w Łupkowie.

W dniu 21.08.2021r., funkcjonariusze Zakładu Karnego w Łupkowie i Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu uczestniczyli w pikniku edukacyjno – kulturalnym organizowanym przez Urząd Gminy Komańcza

Wzorem kliku ubiegłych lat w Zakładzie Karnym w Łupkowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój (PO WER), wdrożono do realizacji cykle szkoleniowo - aktywizacyjne, rozwijające zawodowo osoby pozbawione wolności

Kolejny raz skazani z Zakładu Karnego w Łupkowie włączyli się w akcję charytatywną dla chorego dziecka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej