Osadzeni w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu wyplatają siatki maskujące dla wojsk ukraińskich.

Michał Larek- pisarz, podcaster odwiedził bieszczadzką jednostkę, gdzie dzielił się swoją pasją oraz doświadczeniem zawodowym przy pisaniu kolejnej książki.

W dniu 06.03.2022r., dwie grupy skazanych uczciły Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczestnicząc w biegu "Tropem Wilczym"

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu honorowo oddali krew.

W dniu 13 grudnia 2021r., na terenie łupkowskiej jednostki penitencjarnej przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla skazanych, w trakcie których przybliżono osadzonym przyczyny, przebieg i skutki wprowadzonego 40 lat wcześniej stanu wojennego.

Bo wiek to tylko liczba ! – czyli podsumowanie trzech edycji programu resocjalizacyjnego " Aktywna Jesień Życia" realizowanych w 2021 roku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej