W Zakładzie Karnym w Nowym Sączu, w dniu 22 listopada 2022 roku odbyły się zawody sportowe. Wzięło w nich udział 28 zawodników z 7 jednostek Okręgu Krakowskiego.

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu wraz z Akademią Nauk Stosowanych i Międzynarodowym Stowarzyszeniem IPA zorganizowały konferencję naukową „Bezpieczny region, bezpieczna rodzina. Oblicza przemocy domowej – diagnoza i zapobieganie”.

Zakład Karny w Nowym Sączu aktywnie włączył się w świętowanie odzyskania w 1918 roku wolności, po mrocznym okresie zaborów i zniewolenia.

W oparciu o porozumienie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a Zakładem Karnym w Nowym Sączu odbył się cykl zajęć mających na celu podniesienie bezpieczeństwa pracowników sądeckiego MOPS-u.

Zakład Karny w Nowym Sączu podjął działania polegające na skierowaniu skazanych do porządkowania Cmentarza Komunalnego w Nowym Sączu i pomnika ofiar zbrodni niemieckich położonego nad rzeką Dunajec.

W nowosądeckiej jednostce odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej ofiary niemieckiej okupacji z lat 1939-1945 i represji komunistycznych w latach 1945-55.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej