W dniu 21.06.2022 r. przemyską jednostkę penitencjarną wizytował wiceminister sprawiedliwości dr hab. Marcin Warchoł – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W dniu 5 czerwca 2022 r. na terenie przemyskiej jednostki penitencjarnej odbył się uroczysty miting wspólnoty Anonimowych Alkoholików "Krokus".

W dniu wczorajszym na terenie przemyskiej jednostki penitencjarnej odbyło się spotkanie z młodzieżą z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie.

W ramach realizacji kolejnej edycji programu readaptacji społecznej z zakresu ochrony środowiska „Ziemia nasz wspólny dom” oraz na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Przemyślu i kierownictwem Nadleśnictwa Krasiczyn grupa osadzonych brała udział w porządkowaniu terenów leśnych.

Dyrektor Zakładu Karnego w Przemyślu – mjr Arkadiusz Skafiriak wziął udział w uroczystszych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W dniu 25 kwietnia 2022 r. 6 funkcjonariuszy przemyskiej jednostki wzięło udział w akcji krwiodawstwa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej