Fundacja dla bezdomnych zwierząt FELINEUS z Rzeszowa działa od grudnia 2011. Celem fundacji jest pomoc i opieka nad zwierzętami bezdomnymi, szerzenie idei ochrony praw zwierząt oraz edukacji w tym zakresie. Najważniejszym aspektem jej działań jest bezpośrednia pomoc porzuconym zwierzętom, dla których utworzono siatkę domów tymczasowych.

Zakład Karny w Rzeszowie uczestnikiem promocji Służby Więziennej na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Zespołu Szkół w Tyczynie.

Rozpoczyna się nowy rok szkolny, wraz z którym w Zespole Szkół w Tyczynie będzie kontynuowany, skierowany dla uczniów projekt pn. Klasa Penitencjarna. Partnerem szkoły w realizacji programu jest Zakład Karny w Rzeszowie.

W dniu wczorajszym obchodzone było Święto Wojska Polskiego i 102. rocznica Bitwy Warszawskiej.

Przedstawiciele Zakładu Karnego w Rzeszowie uczestnikami Powiatowego Pikniku Patriotycznego z okazji 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W dniu 09 lipca, przedstawiciele rzeszowskiej jednostki uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym w Głogowie Młp.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej