Karma zebrana wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz trzy budy dla psów wykonane przez skazanych trafiły do Stowarzyszenia „Zwierzoluby z Siedlec”

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach zorganizowali akcję Świąteczna Kartka dla Kombatanta i zaangażowali w nią osoby pozbawione wolności by dać wyraz pamięci o Bohaterach - Kombatantach, którzy walczyli o Polskę

Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie mjr Grzegorz Pronobis przekazał na ręce Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach mjr Tomasza Frankowskiego środki ochrony dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Zakładzie Karnym w Siedlcach

W dniu 14.12. 2021 r. dobiegł końca kolejny program resocjalizacji „Abecadło porozumienia - porozumienie bez przemocy” dla recydywistów penitencjarnych z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy oraz kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych.

13 grudnia w całej Polsce obchodzone są uroczystości upamiętniające 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W siedleckiej jednostce penitencjarnej w ramach oddziaływań kulturalno-oświatowych upowszechniana jest wiedza o wydarzeniach z 1981 r.

W dniu 09.12.2021r w Zakładzie Karnym w Siedlcach dobiegł końca program „ Nie zażywam- życie wygrywam” z zakresu profilaktyki uzależnień dla osób objętych leczeniem substytucyjnym- metadonem. Była to już 4 edycja tego programu w tym roku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej