Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Tarnowie po raz kolejny udowodnili, że chcieć to znaczy móc. Ponownie dobrowolnie ofiarowali 1%, tym razem swojego grudniowego wynagrodzenia, by wesprzeć osobę w potrzebie.

Od dnia 27.11.2021 r. obowiązują nowe zasady udzielania widzeń

STOP! IDĄ PIESI...

02.11.2021

Skazani z tarnowskiej jednostki wspierali funkcjonariuszy Policji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa na drogach w dniu Wszystkich Świętych.

Funkcjonariusze tarnowskiej jednostki, na zaproszenie Tarnowskiej Szkoły Wyższej, uczestniczyli w zajęciach warsztatowych ze studentami psychologii i pedagogiki resocjalizacyjnej.

Podczas rutynowej kontroli osobistej osoby, ubiegającej się o widzenie ze skazanym, funkcjonariuszki ujawniły zawiniątko z brązowym proszkiem.

W miniony weekend w murach tarnowskiego więzienia rozbrzmiewała ludowa muzyka w wykonaniu zespołu regionalnego „Biskupianie” z Biskupic Radłowskich.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej