Z dniem 12 lipca 2021 roku na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu powołany został por. Piotr Grabczak.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Zamościu nie mogli pozostać obojętni na apel rodziców małej Ani z Zamościa u której zdiagnozowano złośliwego guza pnia mózgu. Postanowili wesprzeć akcję zbiórki środków finansowych na leczenie dziewczynki.

12 lipca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu ppłk Jacek Zwierzchowski podpisał kolejną umowę w  zakresie zatrudnienia skazanych z Panem Sebastianem Grelą, Prezesem spółki Piekarnia Grela w Zamościu.

Obchody 77 rocznicy czerwcowej bitwy pod Osuchami miały charakter jak zawsze uroczysty. Obecni byli żyjący uczestnicy tamtych wydarzeń, a także parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, organizacji kombatanckich, służb mundurowych. Służbę Więzienną reprezentował, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu mjr Piotr Burak.

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu zarządza się, co następuje:

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zamościu wzięli udział w I Charytatywnym Biegu – Kilometry Dobra, zorganizowanym przez zamojskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej