Listopad to jeden z dwóch miesięcy w roku, w którym codzienna służba więzienników zostaje szczególnie doceniona. W tym roku awanse i odznaczenia otrzymało 12 funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Gliwicach.

Oddali hołd

11.11.2020

W tym roku, z uwagi na zaistniałą sytuacje epidemiczną w kraju, uroczystości związane ze 102 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości miały inny niż dotychczas charakter.

Co 35 sekund ktoś na świecie dostaje diagnozę – nowotwór krwi. Jedną z metod leczenia tych chorób jest przeszczepienie komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. W październiku kolejni funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gliwicach zarejestrowali się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego Fundacji DKMS.

Komunikat

23.10.2020

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat

23.10.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, administracja jednostki penitencjarnej informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 240/2020 Dyrektora Aresztu...

Można powiedzieć, że październik to miesiąc profilaktyki. To w tym miesiącu przypada Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy czy Międzynarodowy Dzień Mediacji. W gliwickim areszcie profilaktyka przemocy i agresji trwa cały rok. W 2020 roku zrealizowano już 5 edycji zajęć dla skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy. Od września trwa już szósty cykl zajęć.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej