Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie promowali zawód funkcjonariusza w gminie Stara Dąbrowa.

Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie promowali zawód funkcjonariusza w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie.

W dniu 01.04.2023 roku nastąpi zmiana numeru konta w zamówieniu na paczkę, realizowanej w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie.

St. sierż. Norbert Lisiecki zdobył uprawnienia instruktora samoobrony i technik interwencji.

Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie zajęli siódme miejsce w charytatywnym turnieju piłki nożnej o Puchar Dowódcy 102 Batalionu Ochrony w Bielkowie.

Oddział Zewnętrzny w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie wspólnie z Urzędem Miasta Stargard włączył się w pomoc chorej Basi Piotrowskiej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej