W ramach projektu metodycznego "Złota rączka. Więźniowie przedszkolakom..." odbyło się spotkanie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz w Przedszkolu nr 112 w Warszawie.

W Oddziale Zewnętrznym odbyła się odprawa roczna z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej – płk. Zbigniewem Brzostkiem.

W Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie planowana jest budowa hali produkcyjnej, w której zatrudniani będą więźniowie.

W ramach realizacji rządowego programu "Praca dla więźniów" Służba Więzienna zaprasza lokalnych przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą zatrudnienia skazanych.

10 lutego 2018 r. w Domu Rzemiosła w Białobrzegach odbyło się noworoczne spotkanie przedsiębiorców z władzami samorządowymi powiatu białobrzeskiego.

W ramach porozumienia między Aresztem Śledczym w Grójcu a Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, grupa studentów z kierunku pedagogika resocjalizacyjna odwiedziła Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej