Dzisiejszego szarego i ponurego dnia funkcjonariusze jak co dzień w pogodę i niepogodę spotykają się z Bohaterami, beneficjentami akcji #obiadydlabohaterów. Powstańcy i ich rodziny doceniają wysiłek mundurowych ze Służewca, ponieważ poza pysznym obiadem ich obecność to stały punkt dnia - od 2020 roku. Funkcjonariusz Służby Więziennej powinien kierować się ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego i postępować tak, aby jego działania mogły...

"Tropem Wilczym" to kolejna inicjatywa zrealizowana we współpracy Zakładu karnego w Przytułach Starych i Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

2 grudnia 2022 r. w Areszcie Śledczym w Warszawie-Służewcu zorganizowano ćwiczenia ochronne w kooperacji z innymi służbami mundurowymi. Współdziałając z funkcjonariuszami Policji Komendy Rejonowej Policji Warszawa II oraz strażakami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zażegnano zagrożenie jakim było zakłócenie ustalonego porządku – odmowa opuszczenia świetlicy i zagrożenie pożarowe w oddziale mieszkalnym.

Młodzież szkół średnich poznaje oblicza zawodów w ramach zajęć z doradztwa zawodowego. Dziś funkcjonariusze odwiedzili Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, gdzie spotkali się z czterema klasami maturalnymi.

Służba Więzienna okręgu warszawskiego rozpoczyna nabór kandydatów do służby. Ogłoszono nabór. Poszukiwani są funkcjonariusze na stanowiska w różnych pionach służby m.in. strażnika działu ochrony, wychowawcy działu penitencjarnego a także pielęgniarza/pielęgniarki ambulatorium z Izbą chorych. W najbliższy piątek 02 grudnia funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie będą dostępni w siedzibie Powiatowego Urzędu pracy w Grodzisku Maz. gdzie zorganizowane będzie...

Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce odwiedzili studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej