Zakład Karny w Goleniowie wraz z Fundacją Ronalda McDonalda wspomógł swoimi działaniami chore dzieci i ich rodziców, którzy przebywają na Oddziale Onkologii Dziecięcej im. Świętego Mikołaja w Szczecinie.

W XXX Ogólnopolskim i XVII Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki Więziennej Sztum 2021 r. II miejsce w kategorii „literacka” zajęła jedna z osadzonych kobiet przebywająca w Zakładzie Karnym w Goleniowie.

W Zakładzie Karnym w Goleniowie 17 listopada br. odbyła się uroczysta odprawa, związana z nadaniem odznaczeń i wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej.

Osadzeni z Zakładu Karnego w Goleniowie uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

XXVII Konkurs Poezji Więziennej im. Artura Nowosada rozstrzygnięty - laureatka z Zakładu Karnego w  Goleniowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej