W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Ogłoszenie rozpoczęcia procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do Służby Więziennej w jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach na rok 2020

Dwóch funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Raciborzu udzieliło pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym rowerzyście.

W ubiegłym tygodniu szyte w Zakładzie Karnym w Raciborzu maseczki ochronne trafiły do śląskiej Policji oraz podopiecznych Stowarzyszenia Otwarte Serca Dzieciom z Kuźni Raciborskiej

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej