#OrszakwChełmie

07.01.2022

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Chełmie w ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga” zaangażowali się w #OrszakwChełmie na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. „Małego Księcia”.

Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Andrzej Weremko podpisał kolejną umowę dotycząca odpłatnego zatrudnienia skazanych z Zakładu Karnego w Chełmie na rzecz Spółdzielni Mleczarskiej BIELUCH z siedzibą w Chełmie reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Janusza Mojak oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Marcina Artamonowa.

w Zakładzie Karnym w Chełmie aktywujemy skazanych do działania

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Służbę Więzienną w trakcie uroczystości reprezentował ppłk Andrzej Weremko – Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie wraz z pocztem sztandarowym.

Cieszymy się, że funkcjonariusze pełniący na co dzień służbę w Zakładzie Karnym w Chełmie gotowi są do niesienia pomocy innym, angażują się w różne inicjatywy poza służbą.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej