W dniu 20 maja br., zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Pszczelarzy Ziemi Łęczyckiej, a Zakładem Karnym w Garbalinie. Podpisy pod wspólną deklaracją o kooperacji na rzecz podnoszenia świadomości proekologicznej i na rzecz pszczelarstwa, złożyli: mgr Jarosław Wasiak – Prezes Stowarzyszenia oraz płk Grzegorz Tomaszewski – dyrektor garbalińskiej jednostki penitencjarnej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym i w ramach współpracy z placówkami oświatowymi, funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Garbalinie, przeprowadzili spotkanie edukacyjne, dotyczące negatywnego wpływu alkoholu oraz substancji niedozwolonych na organizm młodego człowieka, ze szczególnym wskazaniem konsekwencji prawnych popełnienia czynów zabronionych przez nieletnich.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, z dniem 10 maja 2022 roku, ogłosił rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego Nr 3/2022, dotyczącego kandydatów chcących wstąpić w szeregi łódzkiej Służby Więziennej w jednostkach podległych.

Święto Narodowe

04.05.2022

Na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, uczczono 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach, jakie odbyły się na terenie Miasta Łęczyca, udział wzięli także funkcjonariusze Służby Więziennej.

W dniu 27 kwietnia br., delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Garbalinie, odwiedziła maturzystów klas mundurowych, z Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy. Spotkanie miało na celu promocję zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej.

Funkcjonariusz z Zakładu Karnego w Garbalinie, to kolejny honorowy dawca szpiku, który podarował swoje komórki macierzyste choremu pacjentowi. W ten sposób przekazał dar najcenniejszy, oddał cząstkę samego siebie, dając szansę na ocalenia ludzkiego życia, życia, które jest przecież darem najcenniejszym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej