Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, z dniem 25 marca 2022 roku, ogłosił rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego Nr 2/2022, dotyczącego kandydatów chcących wstąpić w szeregi łódzkiej Służby Więziennej w jednostkach podległych. W Zakładzie Karnym w Garbalinie ogłoszono nabór kandydatów na niżej wymienione stanowisko mundurowe:

W dniu 16 marca br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie, przeprowadzono prelekcję tematyczną dla osadzonych, w formie video konferencji, z przedstawicielem Stowarzyszenia „POSTIS” z Lublina.

Zbiórka środków finansowych, na zakup agregatu prądotwórczego, dla ukraińskiego miasta Włodzimierz, przy wsparciu funkcjonariuszy z jednostki penitencjarnej w Garbalinie.

Z dniem 09 marca 2022 roku, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie, por. Sławomira Banasiaka.

Kolejne miejsca pracy dla więźniów odbywających karę pozbawienia wolności, to efekt podpisanego porozumienia pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a łódzkim oddziałem Poczty Polskiej S.A. Strony, zgodnie z zapisem umowy, zobowiązują się współpracować w procesie sukcesywnego zwiększania poziomu zatrudniania osadzonych w szeregach łódzkiej Poczty.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej