Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie podpisał umowę z kontrahentem zewnętrznym o odpłatne zatrudnienie skazanych.

Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie ppłk Janusz Wańcowiat podpisał porozumienia z miejscowymi nadleśnictwami o współpracy, w zakresie podejmowania wspólnych działań.

Z okazji święta niepodległości nadano funkcjonariuszom z Zakładu Karnego w Łupkowie odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Skazani z Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu biegają dla chorego Tomka.

" Zatruta studnia "- w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza odbyła się premiera filmu, który powstał przy współudziale i pomocy funkcjonariuszy oraz osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu .

Poseł Piotr Uruski, Dyrektor MIGB Mazovia Oddziału w Rzeszowie- Damian Biskup oraz japońska delegacja firmy SumiRiko z wizytą w Zakładzie Karnym w Łupkowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej