Kolejne sukcesy sportowe zanotowali przedstawiciele naszego Zakładu Karnego, co tym bardziej cenne, że dotyczy dyscypliny nierozłącznie związanej z pełnioną przez nas służbą.

Służba Więzienna w dniu 30 września bieżącego roku wzięła udział w proekologicznej akcji na terenie Leśnictwa Lipnica Wielka.

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w dniu 5 września na terenie KMP w Nowym Sączu odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków służbowych funkcjonariuszom nowego pododdziału.

W związku z inauguracją nowego roku szkolnego i oddaniem do użytku wyremontowanego internatu w Zespole Szkół w Marcinkowicach, wzięliśmy udział w tych ważnych dla placówki i regionu uroczystościach.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Nowym Sączu i Okręgu Krakowskiego odnieśli sukces w Mistrzostwach o Puchar Ministra Sprawiedliwości zorganizowanych w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej.

Dyrektorzy ZK w Nowym Sączu ppłk Łukasz Chruślicki i Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Paweł Szczygieł, podjęli współpracę dotyczącą porządkowania terenów leśnych, angażując do prac porządkowych skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej