Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu zarządza się, co następuje:

W obchody Dnia kultury fizycznej włączyli się osadzeni z zamojskiej jednostki penitencjarnej, którzy na co dzień pamiętają o właściwej kondycji fizycznej własnego ciała.

Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu, ppłk Jacek Zwierzchowski podpisał kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z Zakładem Mięsnym Wasąg, który reprezentował jeden z współwłaścicieli spółki Pan Maciej Wasąg.

Pomimo trwającej pandemii i reżimu sanitarnego na przełomie maja i czerwca bieżącego roku skazani odbywający karę w zamojskiej jednostce penitencjarnej, mieli możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, poprzez uczestnictwo w kursie zawodowym o specjalności - zagospodarowanie terenów zielonych.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Długo oczekiwana inwestycja dotycząca budowy łącznika budynku kwatermistrzowskiego z budynkiem zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym w Zamościu dzięki funduszom z Ministerstwa Sprawiedliwości będzie zrealizowana.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej