W dniu 13 września dobiegł końca kolejny kurs zawodowy w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Tym razem osadzeni z zabrzańskiej jednostki zdobywali wiedzę i umiejętności jako monterzy izolacji budowlanych i elewacji. Resocjalizacja poprzez naukę i pracę jest podstawowym i najbardziej efektywnym środkiem zapobiegającym powrotowi do przestępstwa. Skazani zdobywając kwalifikacje zawodowe, zwiększają swoje szanse na zatrudnienie...

W dniach 6 i 7 września w Zakładzie Karnym w Zabrzu odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy jednostki z zakresu samoobrony poprowadzone przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej okręgu katowickiego.

W dniu 24 sierpnia w Zakładzie Karnym w Zabrzu służbę objął nowy funkcjonariusz. Nel, która pełnić będzie funkcję psa specjalnego w zabrzańskiej jednostce, została bardzo serdecznie przywitana przez kadrę funkcjonariuszy, z którymi będzie pełnić służbę przez najbliższe lata.

Po raz kolejny w Zakładzie Karnym w Zabrzu gościmy wystawę historyczną z cyklu Dziedzictwo Pokoleń pt. „Rok 1920 na Górnym Śląsku”, stworzoną przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

15 sierpnia w Zabrzu-Kończycach odbyły się obchody 100 rocznicy III Powstania Śląskiego. Z tej okazji funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Zabrzu uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających walki toczące się na terenie Górnego Śląska i złożyli kwiaty w hołdzie tym, którzy w nich polegli.

Rozpoczęła się rekrutacja na nowe kierunki studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Można kształcić się na studiach podyplomowych na kierunkach: Ochrona Ludności, Dowodzenie Działaniami Specjalnymi, Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi oraz rozpocząć studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej