7 grudnia 2023 r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie – mjr Michał Krupa oraz Prorektor ds. Studenckich Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - dr hab. prof. UJD Joanna Warońska - Gęsiarz zawarli porozumienie o współpracy. Mamy nadzieję, że inicjatywa ta przyniesie liczne korzyści zarówno dla studentów, jak i Służby Więziennej.

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Herbach, sportowiec pasjonat z wieloma sukcesami, również na arenie międzynarodowej i trener w jednym. Brązowy medalista Mistrzostw Świata w Martwym Ciągu Federacji WPC.

W tym roku odbyła się już czwarta edycja jednego ze sztandarowych programów prowadzonych w katowickim areszcie - „Resocjalizacja poprzez sztukę i rękodzieło". Podsumowaniem programu było spotkanie Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach ppłk Katarzyny Gorzkowskiej z przedstawicielami Fundacji Iskierka oraz przekazanie czapek wykonanych przez osadzone dla dzieci.

4.12.2023 roku Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu podpisał umowę z nowym kontrahentem, na mocy której kolejna grupa osób pozbawionych wolności zostanie skierowana do odpłatnych prac poza terenem jednostki penitencjarnej.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Cieszynie przekazali zebrane nakrętki plastikowe na rzecz ciężko chorego Szymonka z Wiślicy.

Kolejny raz na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach odbyły się zajęcia z cyklu programów: „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz  „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”. Tym razem gościliśmy uczniów mundurowego Liceum Ogólnokształcącego z Olkusza.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej