Kursy kwalifikacyjne dla skazanych to jedno z ważniejszych oddziaływań resocjalizacyjnych.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego funkcjonariusze Służby Więzienny zawsze muszą być w pełnej gotowości do profesjonalnego wykonywania powierzonej im misji.

Podaruj życie

07.10.2020

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach i Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu zawsze są gotowi nieść pomoc potrzebującym.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi zapisy na niestacjonarne studia licencjackie na kierunku Penitencjarystyka.

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #resortsprawiedliwościpomaga przekazaliśmy łącznie blisko 5300 maseczek dla policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej