X Ogólnopolski Konkurs na stworzenie czegoś nowego ze starego pod hasłem „Nowe życie starych przedmiotów”

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Zakończenie realizacji projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

#OrszakwChełmie

07.01.2022

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Chełmie w ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga” zaangażowali się w #OrszakwChełmie na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. „Małego Księcia”.

Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Andrzej Weremko podpisał kolejną umowę dotycząca odpłatnego zatrudnienia skazanych z Zakładu Karnego w Chełmie na rzecz Spółdzielni Mleczarskiej BIELUCH z siedzibą w Chełmie reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Janusza Mojak oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Marcina Artamonowa.

w Zakładzie Karnym w Chełmie aktywujemy skazanych do działania

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej