W dniu 18 lutego 2021 r. w sali odpraw służbowych Zakładu Karnego w Łupkowie odbyła się uroczystość wręczenia funkcjonariuszom odznak „Za zasługi w pracy penitencjarnej” i aktów nadania stopni służbowych Służby Więziennej.

W Zakładzie Karnym w Łupkowie pożegnano Dyrektora płk Adama Zarzycznego, który przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Epidemia nie przeszkodziła w realizacji mityngu pomiędzy członkami tutejszej grupy AA Opoka w Moszczańcu, a aktywnie wspierającymi ich łącznikami z grup wolnościowych.

Funkcjonariusz z naszej jednostki uczestniczył w XII Obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu.

Skazany z ZK Łupków zdobył wysokie miejsce w ogólnopolskim konkursie na najpiękniejszą szopkę Bożonarodzeniową.

W dniu 09 grudnia b.r. dwóch funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Łupkowie oddało charytatywnie osocze.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej