Zwarci i gotowi

01.08.2022

W związku z ciągłym podnoszeniem zdolności operacyjnych i współdziałania ze sobą poszczególnych oddziałów Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, w dniach 18 i 25 lipca przeprowadzone zostały na terenie ZK w Nowym Sączu, sali gimnastycznej PWSZ w Nowym Sączu i strzelnicy w Tyliczu, ćwiczenia funkcjonariuszy.

Na terenie Nowego Sącza przeprowadzono glosowanie dotyczące budowy instalacji do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Na przełomie maja i czerwca dla osób chętnych, zarejestrowanych w nowosądeckich urzędach pracy zorganizowaliśmy dwa spotkania, mające na celu zapoznanie z możliwością zatrudnienia w SW.

A dokładnie z medalami ze zorganizowanego przez ZK w Trzebini XII Marszobiegu Terenowego.

W ramach promocji Służby w naszej jednostce odbyło się szereg spotkań z młodzieżą którzy stoją przed wyborem przyszłej drogi zawodowej.

W dniu 27 kwietnia bieżącego roku Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Sączu i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu podpisali porozumienie dotyczące współpracy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej