Szydełko na dobre zagościło w oddziale terapeutycznym dla osób uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. Program readaptacji społecznej pt.: „ Szydełko terapeutyczne” cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród osadzonych będących w terapii.

W dniu 20 września funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim kpt. Tomasz Korczyński dzięki aktywnemu wsparciu dr Eweliny Purc z Katedry Psychologii Ogólnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego miał możliwość zrealizowania projektu w ramach XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki.

W dniu 23.09.2021 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim ppłk Cyprian Bas podpisał kolejną umowę dotyczącą nieodpłatnego zatrudnienia osadzonych z Burmistrzem Poniatowej Panem Pawłem Karczmarczykiem. W ramach umowy grupa do 6 skazanych będzie wykonywać prace porządkowo- remontowe na terenie budynku urzędu gminy.

W dniu 21.09.2021 roku na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim po raz kolejny odbyła się terenowa akcja "Podaruj krew, uratuj życie". Była to przedostatnia w tym roku wspólna inicjatywa Urzędu Miasta i Gminy w Opolu Lubelskim, Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim, Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Skazani odbywający kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim po raz kolejny aktywnie włączyli się w proekologiczną inicjatywę Sprzątania Świata, której tegoroczne hasło brzmi „Myślę, więc nie śmiecę”.

1 września 2021 roku obchodziliśmy 82. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego pod kierunkiem nauczyciela historii obejrzeli wystawę udostępnioną przez Instytut Pamięci Narodowej pt.: „Polacy w bitwie o Wielką Brytanię”, która przypominała historię polskiego lotnictwa wojskowego z czasów tzw. „Bitwy o Anglię” z lipca – października 1940 r.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej