Praca z POWER-em.

27.07.2021

W dniach od 19 - 30 lipca 2021r. w Zakładzie Karnym w Przemyślu realizowany jest kurs zawodowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020. W tej edycji 12 skazanych zdobywa nowe kwalifikacje na kursie „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”. Poza teorią i praktycznymi umiejętnościami, uczestnicy szkolą się również z technik aktywnego poszukiwania pracy oraz zasad udzielania pomocy przedmedycznej.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Krew jest niezbędna dla dzieci i dorosłych walczących z rakiem, dla pacjentów oczekujących na zabieg chirurgiczny, ofiar wypadków i innych przewlekle chorych. Organizując akcję oddawania krwi można sprawić, że ten ratujący życie dar będzie dostępny dla wielu potrzebujących.

W piątek godz.12, policjanci z powiatu przemyskiego oddali hołd policjantowi, asp. Michałowi Kędzierskiemu, który poniósł śmierć w czasie pełnienia służby.

Zakład Karny w Przemyślu przekazał karmę, koce oraz ręczniki na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.

SPRZATANIE ZIEMI

05.05.2021

Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej