Zamojski Zakład Karny w ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga, przekazał miastom i gminom Krasnobród oraz Józefów, sprzęt łączności bezprzewodowej, który zostanie rozdysponowany wśród gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Kpt. Grzegorz Urbański, starszy wychowawca w zamojskim Zakładzie karnym, z wykształcenia i zamiłowania historyk, który od przeszło kilkunastu lat działa w stowarzyszeniu „Zamojskie Bractwo Rycerskie”. Jest z nim związany od początku istnienia organizacji. Może się pochwalić udziałem w licznych rekonstrukcjach bitew i starć, w tym w rekonstrukcji Bitwy pod Grunwaldem oraz w sztandarowym dla zamojskiej braci rycerskiej przedsięwzięciu „Szturmie Twierdzy...

9 maja bieżącego roku Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski wraz z  Wicewojewodą Lubelskim - Bolesławem Gzikiem, Panem Arturem Piasecznym, Radnym Miasta Zamość Krzysztofem Sową, Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Lublinie płk. Dariuszem Bernatem oraz Dyrektorem zamojskiej jednostki penitencjarnej ppłk. Jackiem Zwierzchowskim i jego zastępcą mjr. Piotrem Burakiem, oddali honor bohaterom nie godzących się na jarzmo komunistycznej niewoli.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się...

Święto Flagi Narodowej oraz Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jak co roku, obchodzone były również przez pensjonariuszy zamojskiej jednostki penitencjarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej