11 maja 2022r. ppłk Jacek Sankowski – Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie przekazał na rzecz Nadleśnictwa Włodawa 105 budek lęgowych wykonanych przez osadzonych w ramach porozumienia zawartego z Nadleśnictwem.

Zakład Karny we Włodawie organizuje kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Pisania Ikon.

3 maja 2022 r. ppłk Jacek Sankowski – Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie uczestniczył w lokalnych obchodach święta z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim (…) nauczanie.

W dniu 27 kwietnia br. na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego im. II Warszawskiej Brygady Saperów we Włodawie, odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Zakładu Karnego we Włodawie z uczniami trzech klas technikum i liceum, którzy mieli okazję do zapoznania się ze specyfiką służby w zakładzie karnym.

Kadra penitencjarna Zakładu Karnego we Włodawie zrealizowała program ekologiczny pt. „Zielono mi” w oparciu o porozumienie z Nadleśnictwem Parczew, promując jednocześnie Światowy Dzień Ziemi obchodzony w dniu 22 kwietnia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej