Z dniem 1 marca 2023 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu powołał mjr. Leszka Polloka na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach.

Na co dzień, naszym głównym zadaniem jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom oraz resocjalizacja osób skazanych prawomocnymi wyrokami sądów na karę pozbawienia wolności.

W dniu 20.02.2023 r. na terenie Zakładu Karnego we Wronkach odbył się koncert muzyczno-profilaktyczny z pozytywnym przesłaniem dla osadzonych.

Zakład Karny poszukuje osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która podejmie się wynajmu pomieszczeń użytkowych w budynku Starej Kuchni na terenie Zakładu o łącznej powierzchni 111,60 m².

Już niebawem osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Szamotułach będą wykonywać prace gospodarcze, porządkowe i pomocnicze na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach oraz w nieruchomościach administrowanych przez Centrum.

104 lata temu Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekrety, które stały się fundamentem polskiego więziennictwa. W 20 artykułach opisane zostały zasady funkcjonowania więzień i określono zadania dla ówczesnych funkcjonariuszy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej