Międzynarodowy Dzień Kobiet to święto, które jest wyrazem szacunku dla płci pięknej. Święto Kobiet ustanowiono dla upamiętnienia walki o prawa wyborcze i lepsze warunki pracy dla kobiet, po raz pierwszy obchodzone było w 1911 roku.

W dniu 2 marca 2023 r. odbyło się spotkanie ks. dr. Jarosława Szczura – kapelana prawosławnego Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ze skazanymi.

Europejski Dzień Ofiar Przestępstw obchodzimy w dniu 22 lutego. W Polsce święto ustalono na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 12 lutego 2003 r. celem monitorowania sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Jest ono apelem, o respektowanie praw przysługujących ofiarom przestępstw na mocy obowiązujących unijnych przepisów.

Z dniem 20 lutego 2023 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie mjr. Damiana Knapa. Wręczenia aktu powołania na stanowisko dokonał płk Cyprian Bas Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie.

W tym roku 8 lutego, ważny dla całej formacji dzień, dotychczas obchodzony jako Święto Służby Więziennej, stał się Dniem Tradycji Służby Więziennej. Przy tej okazji w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie wręczono funkcjonariuszom akty nadania na wyższe stopnie służbowe.

W dniu 25 stycznia 2023 r. grupa harcerzy z 10. Drużyny Harcerskiej „Traperski Krąg” z Suśca odwiedziła Areszt Śledczy w Krasnymstawie. Funkcjonariusze realizując ustawowe zadania Służby Więziennej w zakresie edukacji prawnej młodzieży związanej z prewencją przestępstw przedstawili harcerzom codzienne funkcjonowanie jednostki penitencjarnej oraz negatywne konsekwencje złego postępowania.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej