Na zaproszenie mjr. Mariusza Cychowskiego, Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy mury jednostki gościły prof. Artura Laskę, Dziekana Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielskiego, dr Alinę Kaszkur, Dyrektora Centrum Transferu Technologii i Innowacji, dr Wojciecha Trempałę, prodziekana ds. kształcenia Wydziału Nauk o Polityce i Administracji.

Rozkazem personalnym z dnia 27 lutego br. płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy na wniosek Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy powołał mjr. Artura Kołodziejskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

Płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego, w tym mjr Mariusz Cychowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy podpisali porozumienie z Akademią Jagiellońską w Toruniu określające wzajemną współpracę dotyczącą nowo tworzonego kierunku studiów psychologicznych.

Z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy i Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie otrzymali akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe i odznaczenie.

Propagowanie wśród młodzieży wartości patriotycznych poprzez organizację szkoleń strzeleckich oraz kształtowanie uniwersalnych kompetencji społecznych jakimi jest szacunek dla historii i dziedzictwa kulturowego Polski to jedno z ustawowych zadań, które realizowane jest przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Bydgoszczy w ramach programu edukacji prawnej "W SŁUŻBIE PRAWU".

Zgodnie z treścią art. 67§3 kodeksu karnego wykonawczego w oddziaływaniach na skazanych uwzględnia się przede wszystkim pracę. To właśnie zatrudnienie jest jednym z najważniejszych i najbardziej skutecznych sposobów resocjalizacji. Dlatego też w ramach oddziaływań penitencjarnych prowadzonych na terenie bydgoskiego aresztu śledczego w radiowęźle pracę podejmują osadzeni, którzy realizują powierzone im obowiązki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej