Misją Fundacji DKMS jest znalezienie zgodnego dawcy dla każdego pacjenta na świecie, który potrzebuje przeszczepienia komórek macierzystych szpiku. Wśród dawców szpiku są również funkcjonariusze z aresztu z warszawskiej Białołęki.

Służba Więzienna z Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce była obecna na niedzielnym pikniku rodzinnym dla pracowników Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Więzienne manewry

06.09.2022

Funkcjonariusze Służby Więziennej stale doskonalą swoje umiejętności na poszczególnych stanowiskach biorąc udział zarówno w szkoleniach jak i specjalistycznych manewrach na terenie jednostek penitencjarnych.

Pierwszego września podobnie jak we wszystkich szkołach w całej Polsce rozpoczął się również rok szkolny 2022/2023 w Centrum Kształcenia Ustawicznego na warszawskiej Białołęce.

Współpraca więzienników z leśnikami przynosi szereg wymiernych korzyści dla obu instytucji. Kolejnym krokiem realizacji podpisanego w lutym 2022 r. porozumienia, jest zatrudnienie skazanych na rzecz Lasów Państwowych.

Udział w targach pracy to jedna z możliwości poszukiwania pracy. To także doskonała okazja do spotkania z wieloma pracodawcami, przeprowadzenia rozmowy, nawiązania kontaktu z pracodawcą – w tym z przedstawicielami Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej