Załoga z Oddziału Zewnętrznego w Toruniu zajęła pierwsze miejsce podczas I Mistrzostw Smoczych Łodzi Służb Mundurowych 2022 na basenie w Świeciu.

Studenci czwartego roku Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu mieli możliwość zobaczyć od strony praktycznej wykonywanie kary pozbawienia wolności oraz wykonywanie tymczasowego aresztowania.

W Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu żołnierze Dobrowolnej Służby Wojskowej złożyli przysięgę. W uroczystości uczestniczył por. Mariusz Leszczyński, kierownik działu ewidencji Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Wzorem lat ubiegłych pod nadzorem wychowawcy skazani z Oddziału Zewnętrznego w Toruniu uporządkowali alejki cmentarza.

W toruńskiej Barbarce torunianie upamiętnili śmierć Polaków zamordowanych w 1939 roku przez hitlerowców. W uroczystościach wziął udział funkcjonariusz Oddziału Zewnętrznego w Toruniu.

21 października br. w Toruniu odbyły się targi pracy. Swoje stanowisko wystawił również Oddział Zewnętrzny w Toruniu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej