Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Sosnowcu wsparli Fundację "Bajtel" z Mysłowic przekazując na świąteczny kiermasz rękodzieło wykonane przez osadzonych w ramach programów resocjalizacyjnych.

Funkcjonariusz z Zakładu Karnego w Głubczycach to honorowy dawca szpiku, który podarował swoje komórki macierzyste choremu pacjentowi dając w ten sposób komuś szansę na nowe życie.

7 grudnia 2023 r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie – mjr Michał Krupa oraz Prorektor ds. Studenckich Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - dr hab. prof. UJD Joanna Warońska - Gęsiarz zawarli porozumienie o współpracy. Mamy nadzieję, że inicjatywa ta przyniesie liczne korzyści zarówno dla studentów, jak i Służby Więziennej.

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Herbach, sportowiec pasjonat z wieloma sukcesami, również na arenie międzynarodowej i trener w jednym. Brązowy medalista Mistrzostw Świata w Martwym Ciągu Federacji WPC.

W tym roku odbyła się już czwarta edycja jednego ze sztandarowych programów prowadzonych w katowickim areszcie - „Resocjalizacja poprzez sztukę i rękodzieło". Podsumowaniem programu było spotkanie Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach ppłk Katarzyny Gorzkowskiej z przedstawicielami Fundacji Iskierka oraz przekazanie czapek wykonanych przez osadzone dla dzieci.

4.12.2023 roku Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu podpisał umowę z nowym kontrahentem, na mocy której kolejna grupa osób pozbawionych wolności zostanie skierowana do odpłatnych prac poza terenem jednostki penitencjarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej