Służbę Więzienną w trakcie uroczystości reprezentował ppłk Andrzej Weremko – Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie wraz z pocztem sztandarowym.

Cieszymy się, że funkcjonariusze pełniący na co dzień służbę w Zakładzie Karnym w Chełmie gotowi są do niesienia pomocy innym, angażują się w różne inicjatywy poza służbą.

W dniu dzisiejszym ppłk Andrzej Weremko Dyrektor Zakładu karnego w Chełmie przekazał plastikowe nakrętki zebrane przez osadzonych i funkcjonariuszy na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

23 listopada br. w Zakładzie Karnym w Chełmie miała miejsce uroczysta odprawa służbowa z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej