Informujemy, iż zgodnie z wcześniej podaną informacją, od 1 grudnia 2021 roku, obowiązuje już nowy numer konta bankowego, związany z realizacją opłaty na poczet paczek żywnościowych i higienicznych dla osadzonych.

Na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, przeprowadzone zostały ćwiczenia specjalistyczne, realizujące scenariusz wybranych zagadnień ochrono – obronnych jednostki, pn. ”Garbalin 2021”.

W dniu 11 listopada 2021 roku, delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Garbalinie, wspólnie z innymi delegacjami oraz mieszkańcami Królewskiego Miasta Łęczyca, uczciła „103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę”.

Z okazji Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, kadra wychowawcza Zakładu Karnego w Garbalinie, wspólnie ze skazanymi, podjęła się zadania uprzątnięcia nagrobków byłych pensjonariuszy zakładu karnego, którzy spoczęli na łęczyckiej nekropolii rzymskokatolickiej przy ulicy Kaliskiej.

W dniu 21 i 22 października br., na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, zrealizowane zostało przedsięwzięcie pn. „Mediacja w postępowaniu karnym”. Był to cykl spotkań skierowanych bezpośrednio do osadzonych, ukierunkowanych na promowanie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania wszelkich sporów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej