Przez niektórych więzienie postrzegane jest stereotypowo jako męski świat, jednak kobiety pojawiły się w tej służbie w XX-leciu międzywojennym. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 listopada 1935 r. o umundurowaniu i uzbrojeniu Straży Więziennej uwzględniało specjalne umundurowanie dla funkcjonariuszek.

8 lutego 1919 r. marszałek Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa, w dekrecie "w sprawie tymczasowych przepisów więziennych" ustalił zasady i organizację polskich więzień. Dekret kładł podwaliny pod nowoczesne więziennictwo stając się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego, dlatego też data jego wydania jest traktowana jako początek polskiego więziennictwa.

Jest w ciągu roku taki czas, na który czeka się z niecierpliwością. Czas pełen spokoju, ciepła i radości, kiedy gasną wszelkie spory, zapominane są urazy, a miłość i wsparcie ze strony bliskich są rozwiązaniem wszystkich problemów. To również czas przemyśleń, wspomnień oraz spotkań z bliskimi i rodziną. Tak właśnie określa się wyjątkowy czas - czas świąt Bożego Narodzenia.

Krew to lek, którego nie da się wyprodukować w fabryce, lek, którego niczym nie można zastąpić. Może powstać jedynie w ludzkim organizmie, dlatego oddając krew ratujemy czyjeś życie.

Zakład Karny w Przemyślu od długiego czasu współpracuje z Zespołem Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Cyklicznie organizowane są spotkania o charakterze edukacyjnym, osadzeni przemyskiej jednostki biorą udział we wszelkich konkursach organizowanych przez ZPK. Tak było i tym razem.

Narodowe Święto Niepodległości jest szczególną oraz wyjątkową okazją do nadania funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej odznaczeń „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, a także wręczenia im awansów na wyższe stopnie służbowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej