W skutek pandemii liczba krwiodawców w wielu punktach poboru w całej Polsce spadła o ponad połowę, dlatego też w zamojskiej jednostce penitencjarnej przeprowadzono akcję promowania oddawania krwi. W dniu 22 kwietnia odbyła się wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość, którzy z inicjatywy członków NSZZFiP ZT Zamość, przeprowadzili wspólnie akcję promującą oddawanie krwi wśród funkcjonariuszy zamojskiej jednostki.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się...

Coroczna akcja ekologiczna, której celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie w związku ze Światowym Dniem Ziemi, po raz kolejny odbyła się również w zamojskiej jednostce penitencjarnej. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje, także przez zakład karny.

W bieżącym roku osadzeni z Zakładu Karnego w Zamościu przygotowywali się do najważniejszych Świąt w roku liturgicznym w wielu obszarach.

Pomoc dla Zuzi

12.04.2021

Zamojska jednostka penitencjarna w dobie stanu epidemii wspiera zbiórkę na operację serduszka dla małej Zuzi.

​​​​​​​Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu zarządza się, co następuje:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej