Egzaminy zawodowe

13.02.2023

Ostatni miesiąc w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Wronkach przebiegał pod hasłem „Egzaminy zawodowe”.

Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw ustanowiła dzień 8 lutego Dniem Tradycji Służby Więziennej, który w tym roku obchodzimy po raz pierwszy.

W chwili obecnej zostały zakończone kolejne fronty robót budowlanych w ramach drugiego etapu prac i oddano do użytku budynek, w którym znajduje się Pawilon E, ponadto nadal trwają prace związane z termomodernizacją budynku G – Izby Chorych i Kaplicy.

Kariera za murami?

25.01.2023

Jakie obowiązki pełni strażnik działu ochrony? Na czym polega praca wychowawcy w Zakładzie Karnym? Z jakimi trudnościami spotyka się psycholog wypełniając swoje obowiązki w pracy z osobami pozbawionymi wolności? Jakie kryteria należy spełnić, żeby móc zostać funkcjonariuszem?

Zakład Karny we Wronkach po raz kolejny włączył się w akcję pomocową i przekazał kolejne kilogramy nazbieranych nakrętek.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej