Już po raz drugi muzycy tworzący grupę GalHan zagrali w mysłowickiej jednostce penitencjarnej.

Współpraca z placówkami oświatowymi – w tym – uczelniami wyższymi - jest ważnym obszarem integracji Służby Więziennej ze społecznością lokalną. Służy ona wspieraniu rozwoju edukacyjnego młodych ludzi – stojących na progu kariery zawodowej.

Wzorem lat poprzednich – funkcjonariusze mysłowickiego aresztu włączyli się w akcje pomocy Polakom mieszkającym na Kresach.

Szukam pracy

29.03.2019

Po raz kolejny osadzeni mysłowickiej jednostki penitencjarnej uczestniczyli w  programie aktywizacji zawodowej.

Agresywni z natury?

26.03.2019

Funkcjonariusze mysłowickiego aresztu zrealizowali kolejny program resocjalizacyjny o charakterze profilaktyki agresji i przemocy.

W ramach oddziaływań kulturalno – oświatowych – osadzeni mysłowickiego aresztu uczestniczyli w spotkaniu z ratownikiem Grupy Jurajskiej GOPR.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej