Bezpieczeństwo jest bardzo szerokim pojęciem odnoszącym się do jednostek penitencjarnych. Można wskazać, iż bezpieczeństwo dotyczy samej jednostki, osadzonych, ale także i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Dlatego też mundurowi z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy otrzymali nowy środek ochrony osobistej.

Z okazji tegorocznych obchodów Dnia Tradycji Służby Więziennej funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie spotkali się z mieszkańcami Bydgoszczy. Wizyta miała na celu przybliżenie historii polskiego więziennictwa oraz zwiedzanie Izby Pamięci. Przestrzeń ta przywraca pamięć o kobietach z Podziemia Niepodległościowego więzionym w latach 1945-1956 w fordońskiej jednostce penitencjarnej.

Rozkazem personalnym z dnia 2 lutego br. płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy powołał kpt. Krzysztofa Brzozowskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

20 stycznia br. na fordońskim rynku zorganizowano obchody z okazji 103. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy, w których uczestniczyła delegacja funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Służba Więzienna w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości prowadzi program pracy z młodzieżą. W ramach projektu kształtuje postawy obywatelskie, proobronne i patriotyczne młodzieży. Jest to jedno z ustawowych zadań, które realizują funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Tym razem zajęciami objęci zostali uczniowie 4 klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowym z Międzynarodowej Szkoły Sokrates w Bydgoszczy.

Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy przeprowadzili szkolenie z zakresu technik samoobrony, użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, a także z zakresu aktywnych form zabezpieczenia osadzonych podczas konwojowania. W szkoleniu wzięli udział wszyscy funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej