1 sierpnia 2022 roku obchodzimy 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Funkcjonariusze z radomskiego aresztu od lat włączają się w pomoc żyjącym Powstańcom, żołnierzom Armii Krajowej. Kultywujemy również pamięć o poległych odwiedzając groby i kształtując, poprzez programy readaptacji społecznej - postawy patriotyczne wśród osób pozbawionych wolności.

W dniu 27 lipca Areszt Śledczy w Radomiu gościł delegację węgierskich więzienników

Święto Policji

06.07.2022

24 lipca obchodzimy Święto Policji

Osadzeni z radomskiego Aresztu Śledczego mogą zapoznać się z wystawą historyczną udostępnioną przez radomski oddział IPN

W Radomiu uczczono pamięć ofiar Radomskich Wydarzeń Czerwcowych 1976 roku

Zawodnicy reprezentujący Areszt Śledczy w Radomiu otrzymali nowe stroje

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej