W ramach ogólnopolskiego programu edukacji prawnej " W SŁUŻBIE PRAWU " funkcjonariusze przeprowadzili dla grupy dwudziestu uczniów z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Stargardzie " lekcję wychowawczą" .

W Zespole Szkół nr 1 w Choszcznie odbyło się spotkanie przedstawicieli Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie z ośmioma klasami maturalnymi oraz jedną klasą drugą.

W dniu dzisiejszym w Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyło się spotkanie kierownictwa jednostki penitencjarnej z Jarosławem Giecewiczem Przewodniczącym V Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karny

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie nawiązało współpracę z Muzeum Narodowym w Krakowie.

Ppłk Radosław Jaźwiński, Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie, spotkał się w Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie z przedstawicielem wykonawcy Jakubem Kaczorowskim, Dyrektorem Państwowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Metalowego POMET WRONKI.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej