Trzej funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu przeprowadzili zajęcia dla studentów wydziału Pedagogiki Sądowniczo – Penitencjarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W Oddziale Zewnętrznym w Toruniu od 1 marca trwała zbiórka najpotrzebniejszych artykułów niezbędnych dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Zebrane dary trafiły do punktu zbiórki zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Dziś widok kobiety w mundurze nikogo już nie powinien dziwić. Jednak nie zawsze tak było. W Służbie Więziennej rola kobiety – funkcjonariuszki określona była od początku tj. w Dekrecie "W sprawie tymczasowych przepisów więziennych" z 1919 roku.

Na szczególne uznanie zasłużyli trzej funkcjonariusze na co dzień pełniący służbę w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu. Wykonując obowiązki służbowe poza terenem jednostki udzielili pomocy osobom, które uległy wypadkowi.

Torunianie uhonorowali Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystościach Oddział Zewnętrzny w Toruniu reprezentowali: kpt. Krzysztof Brzozowski – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu oraz kpt. Dariusz Bauk – specjalista działu ewidencji.

Do punktu bibliotecznego w toruńskim Oddziale Zewnętrznym trafiły nowe książki. Wolumeny zostały przekazane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnica Kopernikańska.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej