Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Cieszynie przekazali zebrane nakrętki plastikowe na rzecz ciężko chorego Szymonka z Wiślicy.

Kolejny raz na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach odbyły się zajęcia z cyklu programów: „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz  „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”. Tym razem gościliśmy uczniów mundurowego Liceum Ogólnokształcącego z Olkusza.

30 listopada w Oddziale Zewnętrznym w Bielsku-Białej, Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie płk Krzysztof Sojka podpisał umowę z Firmą TAKONI Sp. z o.o. z Bielska-Białej. Umowa jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia współpracy w zakresie zatrudnienia skazanych w ramach Programu „Praca dla więźniów”.

Po raz kolejny w tym roku sosnowieccy funkcjonariusze Służby Więziennej spotkali się z młodzieżą - tym razem w ramach programu profilaktyki przestępczości wśród nieletnich.

Wczesnym rankiem 24 listopada 2023 r. w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach ogłoszono alarm. Szczęśliwie to tylko element dwudniowych ćwiczeń obronnych o kryptonimie MGŁA 2023.

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach gościmy osoby, które swoją twórczością mogą przyczynić się do kształtowania społecznie pożądanych norm i postaw u osadzonych, a także do rozwoju ich zainteresowań artystycznych. W niedzielę 26 listopada mieliśmy okazję gościć Panią Elżbietę Jankowską - absolwentkę katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, uzdolnioną malarkę oraz grafika komputerowego - kobietę o szerokich horyzontach...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej