W Zakładzie Karnym w Herbach i Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu pełni służbę 238 funkcjonariuszy i 15 pracowników cywilnych. 8 lutego funkcjonariusze Służby Więziennej obchodzili swoje święto.

Kolejny już raz, dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu funkcjonariuszy ZK Herby i OZ w Lublińcu udało się pomóc zwierzętom z częstochowskiego schroniska.

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga funkcjonariusze przekazali kolejne maseczki. Tym razem 1000 szt. maseczek z ZK Herby i OZ Lubliniec otrzymali strażacy.

Kursy zawodowe dla skazanych to również szansa na prawidłową readaptację społeczną .

KOMUNIKAT

19.01.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej