Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich na świecie obchodzony jest 23 kwietnia. Również tutaj, za murami, więzienni wychowawcy przypominają o szczególnej roli książki i jej wpływie - zwłaszcza w procesie resocjalizacji.

26 marca na fanpage katowickiego Hospicjum Cordis znalazła się prośba o pomoc i przekazywanie środków ochronnych – rękawiczek, maseczek, kombinezonów, na rzecz placówki. Zareagowali, nadzorowani przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dyrektorzy dwóch raciborskich placówek - przedsiębiorstwa przywięziennego PPO Rakon działającego przy Zakładzie Karnym w Raciborzu i Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich. Dziś potrzebne środki trafiły do placówki.

W Zakładzie Karnym w Raciborzu niemal dwukrotnie zwiększono liczbę skazanych zatrudnionych przez przedsiębiorstwo przywięzienne PPO Rakon. Już 56 osadzonych pracuje w przedsiębiorstwie, w którym szyte są bawełniane maseczki. To reakcja Służby Więziennej w obliczu pandemii.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, administracja jednostki penitencjarnej informuje, że aktualnie wstrzymuje się:

Zakład Karny w Raciborzu poszukuje kontrahentów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie zakładu karnego oraz zainteresowanych współpracą opartą na zatrudnieniu skazanych.

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, zarządza się co następuje:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej