W dniu 21 i 22 października br., na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, zrealizowane zostało przedsięwzięcie pn. „Mediacja w postępowaniu karnym”. Był to cykl spotkań skierowanych bezpośrednio do osadzonych, ukierunkowanych na promowanie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania wszelkich sporów.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, zarządził z dniem 20.10.2021 roku, postępowanie kwalifikacyjne nr 9/2021 do służby w Służbie Więziennej na niżej wymienione stanowiska: strażnika działu ochrony, młodszej pielęgniarki / młodszego pielęgniarza albo młodszego ratownika medycznego (stały i bezpośredni kontakt z osobami pozbawionymi wolności) w jednostkach podległych.

Mundurowa edukacja

20.10.2021

Mundur powinien kojarzyć się każdemu obywatelowi z bezpieczeństwem, a przede wszystkim z działaniami podejmowanymi na rzecz społeczeństwa. Dlatego też funkcjonariuszka Służby Więziennej, wzięła udział w spotkaniu z podopiecznymi Przedszkola Nr 6 w Zgierzu aby w przystępnej formule wyjaśnić dzieciom na czym polega praca Służby Więziennej.

W dniu 12 września br., na Placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy, odbyły się obchody upamiętniające 82. rocznicę Bitwy nad Bzurą, z udziałem delegacji złożonej z  funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Garbalinie.

W dniu 31 sierpnia br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie, odbyło się spotkanie osadzonych z p. Jolantą Cienkowską, doradcą rozwoju osobistego i zarazem pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem w wykonywanym zawodzie. W trakcie sesji, prowadząca podjęła się realizacji projektu edukacyjnego pn. „Drogi i możliwości rozwoju grup wykluczonych społecznie”. Jak się okazało w praktyce, idea projektu...

Na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie zrealizowana została ostatnia już, przeniesiona z roku poprzedniego, edycja projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który w całości finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej