W dniu 28.05.2021r., podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uczelnią Państwową im. Jana Grodka w Sanoku a Zakładem Karnym w Łupkowie. Porozumienie z ramienia sanockiej Uczelni i łupkowskiej jednostki penitencjarnej podpisali Rektor Uczelni JM dr inż. Mateusz Kaczmarski i Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie ppłk Janusz Wańcowiat

Już kolejny raz w Zakładzie Karnym w Łupkowie oraz Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu odbyła się akcja informacyjna dla skazanych, o możliwości ubiegania się o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Edukacja, profilaktyka, samokształcenie- oddziaływania penitencjarne prowadzone dla skazanych w Zakładzie Karnym w Łupkowie.

Skazani z Zakładu Karnego w Łupkowie już kolejny raz poznają historię Żołnierzy Wyklętych.

Zakład Karny w Łupkowie uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Razem czy osobno? - wielokulturowa koegzystencja ludności Bieszczadów i Beskidu Niskiego do końca II wojny światowej”, która odbyła się w dniach 25-26 lutego 2021 r.

W dniu 18 lutego 2021 r. w sali odpraw służbowych Zakładu Karnego w Łupkowie odbyła się uroczystość wręczenia funkcjonariuszom odznak „Za zasługi w pracy penitencjarnej” i aktów nadania stopni służbowych Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej